befratech logo

Disclaimer Websites Befratech B.V.

Inhoud

Aan het onderhoud van deze site besteedt Befratech B.V. de grootst mogelijke zorg. De door Befratech B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Ook bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. .

Aansprakelijkheid

Aan de informatie van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Befratech B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Befratech B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Befratech B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Befratech B.V. verwijst.

Eigendomsrecht

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Befratech B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

Mocht u vragen hebben over producten, diensten of andere zaken die Befratech B.V. betreffen dan kunt u die stellen via het contactformulier of de contactgegevens op de contact pagina.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs om contact met ons op te nemen.